Cerkwie i Kościoły Beskidu Niskiego

W Beskidzie Niskim zlokalizowanych jest wiele zabytkowych cerkwi i kościołów. Większość z nich to obiekty drewniane znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej, ale można znaleźć także perełki takie jak cerkiew w Bielicznej będącą obiektem murowanym.

Szlak architektury Drewnianej to 255 zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie Małopolski. Na tą liczbę składa się 125 kościołów, 45 cerkwi, a także inne obiekty drewniane. Wiele z nich zlokalizowanych jest w Beskidzie Niskim. Wszystkie są niezwykle piękne i najczęściej cudownie położone, tworząc niepowtarzalny klimat do zwiedzania. Piękno tych obiektów, oraz zachowanie ich w oryginalnej formie spowodowało wpisanie najbardziej wartościowych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Część z nich zlokalizowana jest w Beskidzie Niskim, a są to kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, cerkiew św. Paraskewii w Kwiatoniu oraz cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

 

 

Cerkiew św. Paraskewii w Kwiatoniu

Podziel się: