Korona Beskidu Niskiego

 

Odznaka dla miłośników Beskidu Niskiego pragnących wspiąć się na 18 szczytów pasm i grzbietów wchodzących w skład Korony Beskidu Niskiego wraz z najwyższym szczytem Lackową (997 m n.p.m.) położonym między Ropkami, Wysową, a Izbami. Odznaka propagowana jest przez Oddział PTTK z Jasła, który odpowiada za weryfikację. Najdalej wysuniętym na zachód szczytem Korony Beskidu Niskiego jest Jaworze, a na wschód Tokarnia.

Mapa szczytów Korony Beskidu Niskiego

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w prowadzonej książeczce Korona Beskidu Niskiego lub książeczce GOT potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczęci najbliższego obiektu, instytucji (sołtys, leśniczówka, sklep) leżącej w obrębie szczytu.

Ubiegający się o Odznakę KORONA BESKIDU NISKIEGO po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym PTTK w Jaśle. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki Korona Beskidu Niskiego.

Podziel się: