W kręgu Lackowej

Zapraszamy do zdobywania odznaki Beskidu Niskiego W KRĘGU LACKOWEJ. Oznaka ma na celu popularyzację regionu i pokazanie miejsc pięknych i dzikich oraz stanowi zachętę do przemierzania marszem lub biegiem szlaków turystycznych i nieoznakowanych ścieżek zachodniej części Beskidu Niskiego.

Regulamin zdobywania odznaki

§ 1
Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest odznaką przyznawaną przez operatora serwisu www.niski.pl zwanego Organizatorem.
§ 2
Zdobywający odznakę W KRĘGU LACKOWEJ nazywany jest Uczestnikiem.
§ 3
Oznakę może zdobywać każdy Uczestnik, który ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna.
§ 4
Celem ustanowienia odznaki W KRĘGU LACKOWEJ jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego.
§ 5
Odznaka W KRĘGU LACKOWEJ jest czterostopniowa. Są to stopień: BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY I PLATYNOWY. 
§ 6
Stopnie należy zdobywać kolejno. Na każdy stopień należy zrealizować 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. W ciągu jednego dnia Uczestnik może zrealizować jedną wycieczkę. Na odznakę PLATYNOWĄ wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od grudnia do marca.
§ 7
W trakcie zdobywania każdej odznaki minimum 2 wycieczki musza pokrywać się w 90% z trasami zaproponowanymi przez Organizatora.
§ 8
Każdy stopień odznaki weryfikowany jest oddzielnie. Podstawą weryfikacji jest potwierdzony udział w weekendzie biegowym Beskidu Niskiego lub w przypadku samodzielnego planowania wycieczki przez Uczestnika przesłanie na adres Organizatora: odznaka@niski.pl linku do pokonanych tras z dowolnej aplikacji np. endomondo, tom-tom itp. oraz przesłanie krótkiego opisu i jednego zdjęcia pamiątkowego z trasy. Organizator dopuszcza inne wiarygodne formy weryfikacji zaproponowane przez Uczestnika.
§ 9
Organizator na stronie www.niski.pl publikuje listę Uczestników, którzy zdobyli poszczególne stopnie odznaki W KRĘGU LACKOWEJ.
§ 10
Weryfikacja odbywa się całościowo po przesłaniu drogą mailową na adres: odznaka@niski.pl przez Uczestnika linku do pięciu tras oraz wraz z przynajmniej jednym zdjęciem z każdej trasy do potwierdzenia. Każde zdjęcie musi być opisane krótkim komentarzem na temat miejsca jego wykonania. Przesyłając dane do weryfikacji należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania.
§ 11
Organizator zastrzega sobie możliwość porównywania i publikowania wyników Uczestników, w szczególności czasu pokonania trasy.
§ 12
Przesyłając zdjęcia i materiały do potwierdzenia Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych odznaki i serwisu www.niski.pl.
§ 13
Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Organizator.
§ 14
Informacje związane z odznaką W KRĘGU LACKOWEJ można uzyskać e-mailowo pod adresem: odznaka@niski.pl.

Lista zdobywców odznaki W KRĘGU LACKOWEJ

Propozycje tras

Podziel się:

Mapy